En

Thu ngân sách đạt 105% dự toán năm

11:06, 22/06/2022

(ĐN) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, H.Long Thành thu ngân sách ước đạt 1,77 ngàn tỷ đồng, đạt 105% dự toán tỉnh giao.

(ĐN) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, H.Long Thành thu ngân sách ước đạt 1,77 ngàn tỷ đồng, đạt 105% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 1,5 ngàn tỷ đồng, đạt 121% so với dự toán tỉnh giao. Đây là kết quả nối tiếp thành tích thu ngân sách vượt ở mức cao của H.Long Thành trong khoảng 5 năm nay. Đáng chú ý là các khoản thu từ giao dịch đất đai và các dự án trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, kết quả thu, chi ngân sách địa phương đạt hơn 632 tỷ đồng, đạt 62% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển chiếm ưu thế với hơn 60%.

Lê An

 

 

 

Tin xem nhiều