Báo Đồng Nai điện tử
En

Khơi thông các nguồn lực về vốn, hạ tầng giao thông

03:09, 22/09/2022

Ngày 22-9 HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp họp thứ 9 - Kỳ họp chuyên đề. Đây là kỳ họp thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trong phát triển KT-XH của Đồng Nai.

 

Ngày 22-9 HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp họp thứ 9 - Kỳ họp chuyên đề. Đây là kỳ họp thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trong phát triển KT-XH của Đồng Nai.

Xuân Lượng – Khánh Lộc

 

Tin xem nhiều