Báo Đồng Nai điện tử
Tin tưởng, kỳ vọng về những quyết sách chiến lược từ Đại hội XIII của Đảng Tin tưởng, kỳ vọng về những quyết sách chiến lược từ Đại hội XIII của Đảng
Những ngày này người dân trong cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội. Truyền hình online Báo Đồng Nai ghi nhận những gởi gắm, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.