Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng tỷ lệ vốn góp của người dân, làm đường nông thôn gặp khó

05:09, 19/09/2022

Khi chuyển từ xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi thành xã đồng bằng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ đóng góp của người dân trong làm đường giao thông nông thôn tăng từ 20% lên thành 30%.

Khi chuyển từ xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi thành xã đồng bằng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ đóng góp của người dân trong làm đường giao thông nông thôn tăng từ 20% lên thành 30%.

Thực hiện: Xuân Lượng - Hải Đình

Tin xem nhiều