Báo Đồng Nai điện tử
Điện lực Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân khách hàng Điện lực Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân khách hàng
Trong tháng tri ân khách hàng, với nguyên tắc "Thực tế, phù hợp, lan tỏa" Điện lực Đồng Nai đã thực hiện các chương trình tri ân khách hàng ý nghĩa, phù hợp với địa bàn, với từng đối tượng khách hàng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.