Báo Đồng Nai điện tử
En

Khấm khá nhờ nuôi dúi

10:09, 21/09/2022

Chi phí đầu tư thấp, không tốn nhiều công chăm sóc và đặc biệt đầu ra ổn định, mô hình nuôi dúi thương phẩm đã giúp nhiều nông dân có thu nhập ổn định.

Chi phí đầu tư thấp, không tốn nhiều công chăm sóc và đặc biệt đầu ra ổn định, mô hình nuôi dúi thương phẩm đã giúp nhiều nông dân có thu nhập ổn định.

Thực hiện: Văn Chính - Đinh Tài

Tin xem nhiều