Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra an toàn thực phẩm: Phát hiện nhiều sản phẩm hết hạn sử dụng

07:05, 10/05/2022

Trong tháng an toàn thực phẩm (ATTP) năm nay, Đồng Nai thành lập 4 đoàn liên ngành cấp tỉnh để kiểm tra ATTP tại 11 huyện, thành phố. Kết quả kiểm tra cho thấy, các vi phạm về ATTP tuy có giảm nhưng vẫn còn nhiều lỗi phổ biến như hết hạn sử dụng, chưa cấp giấy chứng nhận ATTP đã hoạt động…

Trong tháng an toàn thực phẩm (ATTP) năm nay, Đồng Nai thành lập 4 đoàn liên ngành cấp tỉnh để kiểm tra ATTP tại 11 huyện, thành phố. Kết quả kiểm tra cho thấy, các vi phạm về ATTP tuy có giảm nhưng vẫn còn nhiều lỗi phổ biến như hết hạn sử dụng, chưa cấp giấy chứng nhận ATTP đã hoạt động…

Thực hiện: Bích Nhàn - Ngọc Thành

Tin xem nhiều