En

Đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp

09:05, 08/05/2022

Những năm qua, Trường đại học Lạc Hồng, trong đó Khoa Cơ điện – điện tử đã đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ, cải tiến kỹ thuật với các doanh nghiệp. Hoạt động này đã đạt nhiều kết quả nổi bật, mang lại nhiều lợi ích cho nhà trường, sinh viên và các doanh nghiệp.

Những năm qua, Trường đại học Lạc Hồng, trong đó Khoa Cơ điện – điện tử đã đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ, cải tiến kỹ thuật với các doanh nghiệp. Hoạt động này đã đạt nhiều kết quả nổi bật, mang lại nhiều lợi ích cho nhà trường, sinh viên và các doanh nghiệp.

Thực hiện: Đắc Nhân - Thành Nhân

Tin xem nhiều