Để doanh nghiệp hấp thụ được vốn tín dụng Để doanh nghiệp hấp thụ được vốn tín dụng
Tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường biến động, đơn hàng sụt giảm đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN). Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ vốn của các DN.
Liên kết hữu ích