Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm mới 2024

Hồ Thảo
08:06, 11/01/2024

Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm quyết liệt bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ảnh: S.Thao
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ảnh: H.Thảo

Nhằm phát huy những thành tựu đạt được, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh Võ Tấn Đức vừa ký ban hành Chỉ thị số 01 phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

* Thi đua thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2024, Đồng Nai đề ra 32 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Trong đó có 5 chỉ tiêu về kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,5-7% so với năm 2023; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 148 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8% so với năm 2023; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 124 ngàn tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt dự toán được giao. Đồng thời, xác định cụ thể 4 chỉ tiêu về môi trường; 13 chỉ tiêu về an sinh xã hội; 3 chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục - đào tạo; 7 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh, các cấp, các ngành, từng cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp (DN) tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp.

Cùng với đó, phát huy vai trò sức mạnh của hệ thống chính trị, nâng cao vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân và đoàn viên, hội viên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Thiếu tướng NGUYỄN SỸ QUANG, Giám đốc Công an tỉnh:

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

 

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với các địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với phương tiện ô tô chở quá tải, quá khổ, kéo giảm tai nạn giao thông; tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ các loại theo quy định.

Đặc biệt, sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông…

Giám đốc Sở KH-CN LẠI THẾ THÔNG:

Tập trung phát triển thị trường khoa học - công nghệ

 

Ngành sẽ tập trung triển khai các giải pháp phát triển thị trường khoa học - công nghệ, các giải pháp thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm của DN. Đẩy mạnh hỗ trợ các viện, trường, các nhà đầu tư, DN thành lập, phát triển các vườn ươm công nghệ, vườn ươm DN, các không gian làm việc chung cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các tổ chức khoa học - công nghệ. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tiếp tục điều chỉnh, triển khai các cơ chế, chính sách để phát triển mạnh mẽ DN khoa học - công nghệ, DN công nghệ cao, DN khởi nghiệp sáng tạo.

Thảo Lâm (ghi)

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết tâm phấn đấu ngay từ đầu năm 2024 để đạt kết quả tốt nhất trên từng lĩnh vực. Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, căn cứ vào các chỉ tiêu kinh tế, quốc phòng - an ninh đề ra để xây dựng chương trình công tác, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, chọn lọc các vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm tác động và ảnh hưởng lớn để tập trung thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong năm 2024.

* Chú trọng đổi mới, tạo chuyển biến trong thi đua

Theo Trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Thái Bình Dương, trong triển khai thi đua, khen thưởng, các cấp, các ngành cần chú trọng đổi mới, tạo chuyển biến, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Chú trọng phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để có hình thức khen thưởng đột xuất, kịp thời, phù hợp. Quan tâm đến các tập thể nhỏ, cá nhân người lao động trực tiếp. Bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

Ngay từ đầu năm 2024, Đồng Nai đã chào đón 9 nhà đầu tư đến triển khai thực hiện dự án mới, tăng vốn đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng số vốn hơn 410 triệu USD. Đây chính là sự khởi đầu tốt đẹp cho bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024; đồng thời, tạo thêm động lực, khí thế thi đua trong các cấp, các ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “DN Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” và các phong trào thi đua khác do tỉnh phát động.

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên cho biết, năm 2024, TP.Biên Hòa sẽ quyết tâm thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa nhằm tạo sự bứt phá, chuyển biến thực chất, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo các nghị quyết, chương trình hành  động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Chính phủ, của tỉnh và thành phố đã đề ra. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển của từng ngành, lĩnh vực của thành phố. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trường lớp, y tế, tái định cư, các dự án trọng tâm cần tập trung thực hiện hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân dân.

Phó giám đốc Sở NN-PTNT Lê Văn Gọi cho hay, Đồng Nai đang tiếp tục giữ vững là một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng NTM của cả nước. Đến nay, toàn tỉnh có 97/120 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 22/120 xã đạt NTM kiểu mẫu. Mục tiêu đặt ra đến năm 2025 với 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 25% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 5 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Để đạt được mục tiêu này, Sở NN-PTNT sẽ cùng các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh.

Hồ Thảo

 

Tin xem nhiều