Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 20-5: Thủ tướng chỉ đạo 5 giải pháp không để thiếu điện; Phấn đấu hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội; Cấp căn cước công dân cho người dân tạm trú tại Đồng Nai

Tin nhanh audio 20-5: Thủ tướng chỉ đạo 5 giải pháp không để thiếu điện; Phấn đấu hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội; Cấp căn cước công dân cho người dân tạm trú tại Đồng Nai

Tin nhanh audio 20-5: Thủ tướng chỉ đạo 5 giải pháp không để thiếu điện; Phấn đấu hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội; Cấp căn cước công dân cho người dân tạm trú tại Đồng Nai; Số người hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần tiếp tục tăng

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x