Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 17-5: 11/47 hồ thủy điện thiếu nước nghiêm trọng; Đấu thầu dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Làm rõ việc giao đất cho chủ đầu tư dự án Khu dân cư A1-C1, H.Thống Nhất…

Tin nhanh audio 17-5: 11/47 hồ thủy điện thiếu nước nghiêm trọng; Đấu thầu dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Làm rõ việc giao đất cho chủ đầu tư dự án Khu dân cư A1-C1, H.Thống Nhất…

Tin nhanh audio 17-5: 11/47 hồ thủy điện thiếu nước nghiêm trọng; Đấu thầu dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Làm rõ việc giao đất cho chủ đầu tư dự án Khu dân cư A1-C1, H.Thống Nhất…

 

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x