Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 11-5: Doanh nghiệp ở Đồng Nai kiến nghị nhiều vấn đề khó khăn cần tháo gỡ; Thủ tướng đồng ý đầu tư tuyến đường kết nối Bình Phước và Đồng Nai; Bộ GTVT xin thu phí 9 tuyến cao tốc đầu tư ngân sách…

Tin nhanh audio 11-5: Doanh nghiệp ở Đồng Nai kiến nghị nhiều vấn đề khó khăn cần tháo gỡ; Thủ tướng đồng ý đầu tư tuyến đường kết nối Bình Phước và Đồng Nai; Bộ GTVT xin thu phí 9 tuyến cao tốc đầu tư ngân sách…

Doanh nghiệp ở Đồng Nai kiến nghị nhiều vấn đề khó khăn cần tháo gỡ; Thủ tướng đồng ý đầu tư tuyến đường kết nối Bình Phước và Đồng Nai; Bộ GTVT xin thu phí 9 tuyến cao tốc đầu tư ngân sách…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x