Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 3-5: Hơn 500 ca cấp cứu do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ; Dự kiến giám sát dự án Khu dân cư A1-C1 (đô thị Dầu Giây) trong tháng 5; Nắng nóng gia tăng, nhiệt độ nhiều nơi vượt 39 độ C

Tin nhanh audio 3-5: Hơn 500 ca cấp cứu do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ; Dự kiến giám sát dự án Khu dân cư A1-C1 (đô thị Dầu Giây) trong tháng 5; Nắng nóng gia tăng, nhiệt độ nhiều nơi vượt 39 độ C

Tin nhanh audio 3-5: Hơn 500 ca cấp cứu do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ; Dự kiến giám sát dự án Khu dân cư A1-C1 (đô thị Dầu Giây) trong tháng 5; Nắng nóng gia tăng, nhiệt độ nhiều nơi vượt 39 độ C

 

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x