Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 5-5: Sản xuất công nghiệp chỉ tăng 2%, thấp nhất trong 10 năm qua; Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh; Giá điện tăng 3%; Triệt phá băng nhóm trộm sắt cầu Ghềnh cũ…

Tin nhanh audio 5-5: Sản xuất công nghiệp chỉ tăng 2%, thấp nhất trong 10 năm qua; Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh; Giá điện tăng 3%; Triệt phá băng nhóm trộm sắt cầu Ghềnh cũ…

Tin nhanh audio 5-5: Sản xuất công nghiệp chỉ tăng 2%, thấp nhất trong 10 năm qua; Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh; Giá điện tăng 3%; Triệt phá băng nhóm trộm sắt cầu Ghềnh cũ…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x