Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 10-5: Đăng ký bổ sung nội dung điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành vào chương trình làm việc của Quốc hội; Chuẩn bị xét xử vụ án Khu dân cư thương mại Phước Thái...

Tin nhanh audio 10-5: Đăng ký bổ sung nội dung điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành vào chương trình làm việc của Quốc hội; Chuẩn bị xét xử vụ án Khu dân cư thương mại Phước Thái...

Đăng ký bổ sung nội dung điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành vào chương trình làm việc của Quốc hội; Chuẩn bị xét xử vụ án Khu dân cư thương mại Phước Thái; Bắt nhóm ném "bom xăng" ở Trảng Bom, nhóm đập phá quán cà phê ở Long Thành…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x