Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 15-5: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm việc, kiểm tra các dự án đầu tư công tại Đồng Nai Thi công trở lại nhiều gói thầu cao tốc Bến Lức - Long Thành; 10 tổ cấp căn cước công dân lưu động...

Tin nhanh audio 15-5: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm việc, kiểm tra các dự án đầu tư công tại Đồng Nai Thi công trở lại nhiều gói thầu cao tốc Bến Lức - Long Thành; 10 tổ cấp căn cước công dân lưu động...

Tin nhanh audio 15-5: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm việc, kiểm tra các dự án đầu tư công tại Đồng Nai Thi công trở lại nhiều gói thầu cao tốc Bến Lức - Long Thành; 10 tổ cấp căn cước công dân lưu động cho người dân Đồng Nai tại 5 tỉnh Đông Nam bộ; Khởi tố nhóm cắt trộm 18 tấn sắt cầu Ghềnh cũ…

 

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x