Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 16-5: Chất lượng nước sông Buông ở mức xấu đến trung bình; Ông Nguyễn Toàn Thắng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai; Đường gom cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây ngập úng, lầy lội…

Tin nhanh audio 16-5: Chất lượng nước sông Buông ở mức xấu đến trung bình; Ông Nguyễn Toàn Thắng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai; Đường gom cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây ngập úng, lầy lội…

Tin nhanh audio 16-5: Chất lượng nước sông Buông ở mức xấu đến trung bình; Ông Nguyễn Toàn Thắng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai; Đường gom cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây ngập úng, lầy lội…

 

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x