Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 19-5: Giám sát việc thực hiện các giải pháp giảm bụi ở dự án Sân bay Long Thành; 12 dự án trọng điểm vướng  giải phóng mặt bằng; Xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.Biên Hòa

Tin nhanh audio 19-5: Giám sát việc thực hiện các giải pháp giảm bụi ở dự án Sân bay Long Thành; 12 dự án trọng điểm vướng giải phóng mặt bằng; Xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.Biên Hòa

Tin nhanh audio 19-5: Giám sát việc thực hiện các giải pháp giảm bụi ở dự án Sân bay Long Thành; 12 dự án trọng điểm vướng  giải phóng mặt bằng; Xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP.Biên Hòa; Nuôi 1.800 con heo nhưng chưa có giấy phép môi trường... là những tin tức đáng chú ý vừa diễn ra.

 

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x