Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri: Để người nộp thuế không phải đi lại nhiều lần

22:12, 14/04/2024

Cử tri Đào Thị Thanh, khu phố 3, phường Bửu Hòa (thành phố Biên Hòa) phản ảnh: Cá nhân nhận chuyển hay cho tặng đất đai khi nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - chi nhánh Biên Hòa phải có biên lai thuế hàng năm. Nhưng có những hộ những năm về trước không thực hiện kê khai, không nộp thuế sau khi làm hợp đồng cho tặng hay chuyển nhượng thì phải kê khai lại và chờ thông báo từ Chi cục Thuế Biên Hòa - Vĩnh Cửu chuyển về, thời gian rất lâu. Thời điểm đó, hợp đồng cho tặng hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) hết hạn phải ký lại hoặc đóng phạt theo quy định. Đề nghị thành phố có hướng giải quyết cho người dân đóng thuế kịp thời nhằm đảm bảo thời gian cho việc nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai (sang tên chủ mới).

- Trả lời: Qua xem xét Văn bản số 36985/CCTKV-KKKTT&TH ngày 22-12-2023 của Chi cục Thuế khu vực Biên Hòa - Vĩnh Cửu về việc xử lý kiến nghị của cử tri đối với thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, UBND thành phố có ý kiến trả lời như sau:

- Về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Tại điểm 3.3, khoản 3, Điều 17, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11-11-2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đối với trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đôi về người nộp thuế, người chuyển quyền sử dụng đất có trách nhiệm hoàn tất việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN) nơi có đất chịu thuế trước khi thực hiện các thủ tục pháp lý. Trường hợp thừa kế, nếu chưa hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN thì người nhận thừa kế có trách nhiệm hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN.

Theo đó, người nộp thuế có trách nhiệm hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trước khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển QSDĐ.

- Về vấn đề thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hồ sơ chuyển QSDĐ:

Ngày 17-11-2023, Chi cục Thuế khu vực Biên Hòa - Vĩnh Cửu đã phát hành Công văn số 24234/CCTKV-TBTK về việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hồ sơ chuyển QSDĐ. Theo đó, Chi cục Thuế đề nghị UBND 30 phường, xã trên địa bàn thành phố có sự phối hợp, hỗ trợ, xác định thông tin trên tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người nộp thuế có phát sinh hoạt động chuyển QSDĐ, tránh trường hợp để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần, chậm trễ trong việc thu thuế.

Tin xem nhiều