Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2024

Phương Hằng
15:34, 14/04/2024

(ĐN) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu đắc lực sự lãnh đạo của cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua ngành Tổ chức xây dựng Đảng (XDĐ) tỉnh năm 2024.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước cùng lãnh đạo ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước cùng lãnh đạo ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Thị Yến cho biết, nội dung thi đua của ngành Tổ chức XDĐ năm 2024 có chủ đề: “Cán bộ, công chức ngành Tổ chức XDĐ đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Theo đó, toàn ngành cần chủ động tham mưu, triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng bộ tỉnh về công tác tổ chức XDĐ; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2024.

Tham mưu công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định các khâu trong công tác cán bộ.

Chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Coi trọng công tác nhận xét, đánh giá cán bộ gắn với tiêu chí cụ thể theo chức trách nhiệm vụ được giao.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới tại địa phương, đơn vị theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Kịp thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Khai thác, ứng dụng hiệu quả phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, công tác chính sách cán bộ và kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức XDĐ theo chuẩn mực “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông, chuyên nghiệp”...

Phương Hằng

Tin xem nhiều