Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6-12):
Phát huy vai trò cựu chiến binh gương mẫu

Nguyệt Hà
07:35, 06/12/2023

Năm 2023 - năm đầu tiên các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, cán bộ, hội viên CCB đã phát huy tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, xây dựng hội CCB vững mạnh về mọi mặt.

Trung ương Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh tỉnh kiểm tra một mô hình làm kinh tế giỏi tại H.Cẩm Mỹ
Trung ương Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh tỉnh kiểm tra một mô hình làm kinh tế giỏi tại H.Cẩm Mỹ. Ảnh: N.HÀ

Xây dựng hội vững mạnh

Với phương châm “Ở đâu có CCB, ở đó có tổ chức hội”, năm 2023, hội CCB từ tỉnh đến cơ sở tập trung xây dựng hội vững mạnh, thực sự trở thành lực lượng chính trị tin cậy, nòng cốt của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Theo Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Phơi, các cấp hội CCB trên địa bàn tỉnh đã kết nạp mới 790 hội viên, 272 hội viên từ các nơi chuyển đến, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 32,6 ngàn người, tỷ lệ tập hợp đạt 98,8%  trên tổng số CCB toàn tỉnh. Hội viên sinh hoạt tại 219 hội CCB cơ sở, 14 hội CCB cấp trên cơ sở (cả Khối 487 - hội CCB khối cơ quan, doanh nghiệp, Tổng công ty Cao su Đồng Nai).

Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh, đại tá HUỲNH CÔNG PHÚC cho hay, từ kết quả thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2023, Hội CCB tỉnh đã đề nghị Trung ương Hội CCB tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân; UBND các cấp khen thưởng 178 tập thể, 340 cá nhân; Hội CCB tỉnh khen thưởng 56 tập thể, 95 cá nhân… Đây là sự động viên kịp thời để các cấp hội CCB trong tỉnh nỗ lực phấn đấu tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian tới.

“100% tổ chức hội CCB từ tỉnh đến cơ sở đều hoàn thành tốt, nhiều tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cán bộ, hội viên CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Đặc biệt, tiếng nói, vị thế của CCB ở cơ sở và trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo tạo được sự tin tưởng đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân” - đại tá Nguyễn Văn Phơi nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, hầu hết các công trình công cộng, công trình nông thôn mới ở cơ sở hoặc các khu đô thị văn minh, người dân đều bày tỏ sự tin tưởng cao khi có cán bộ, hội viên CCB tham gia giám sát cộng đồng.

Tại chương trình tuyên truyền “CCB nói không với rác thải nhựa” của Hội CCB xã Quảng Tiến (H.Trảng Bom) mới đây, ông Nguyễn Văn Đức, hộ dân sinh sống tại tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp do CCB tự quản lý bộc bạch: “Phần lớn các CCB đều trở về sau các cuộc chiến, có uy tín, nói đi đôi với làm nên khi CCB vận động nói không với rác thải nhựa, chúng tôi đều sẵn sàng ủng hộ”.

Không chỉ ông Đức mà còn rất nhiều hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường do CCB quản lý đều đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện nội dung này.

Trong năm 2023, Thường trực Hội CCB tỉnh còn chỉ đạo xây dựng hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Đây được coi là một nhiệm vụ mới của nhiệm kỳ 2022-2027 được các cấp hội CCB tỉnh quan tâm thực hiện đạt kết quả. Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở làm tốt công tác quán triệt nghiêm túc nghị quyết của Đảng, của hội CCB các cấp đến cán bộ, hội viên. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh, góp phần xây dựng hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tạo nền tảng vững chắc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hội.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Văn Phơi cho rằng, đích đến của nhiệm vụ này nhằm tiếp tục xây dựng hội CCB các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tuyên truyền phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”. Củng cố, phát huy bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực chủ động tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thi đua CCB gương mẫu

Một trong những nội dung của phong trào thi đua CCB gương mẫu là các cấp hội CCB đã đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác kinh tế hội CCB; phát huy tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận mới, động viên, giúp nhau làm giàu, xóa nghèo trong các cấp CCB.

Đến nay, công tác kinh tế và xây dựng quỹ hội CCB đạt kết quả thiết thực với tổng kinh phí trên 91,5 tỷ đồng, bình quân 2,8 triệu đồng/hội viên. Bên cạnh đó, các cấp hội CCB trong tỉnh xây dựng và nhân rộng được 249 mô hình CCB làm kinh tế giỏi. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của CCB không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động là con, cháu CCB..., góp phần xóa hoàn toàn hộ nghèo trong CCB.

Điển hình là CLB Làm kinh tế của H.Thống Nhất đã tập hợp được 34 hội viên CCB tiêu biểu, có thu nhập trung bình trên 300 triệu đồng/hội viên/năm; 10 CLB CCB làm kinh tế các xã, thị trấn với 113 thành viên, mức thu nhập trung bình đạt 200 triệu đồng/hội viên/năm. Những mô hình thuộc CLB CCB Làm kinh tế H.Thống Nhất và các xã thường xuyên trao đổi kiến thức về sản xuất, kinh doanh, vận dụng khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường để áp dụng vào quá trình hoạt động, tạo hiệu quả rõ nét.

Điển hình là mô hình làm kinh tế giỏi của CCB Nguyễn Quang Đạo, nguyên Phó chủ tịch Hội CCB H.Thống Nhất, cho thu nhập trên 15 tỷ đồng/năm. Điều đáng quý, ông Đạo còn luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng chí, đồng đội về kinh nghiệm, vốn, giống để làm kinh tế.

CCB Huỳnh Bạn, thương binh 3/4 ở xã Lộ 25 là một trong nhiều CCB được ông Đạo hỗ trợ vay vốn không lãi, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, làm giàu. Đến nay, CCB Huỳnh Bạn từ một hộ có hoàn cảnh trung bình đã vươn lên xây dựng thành công mô hình làm bún và bánh phở cho thu nhập cao, trả hết vốn vay và thu lời từ 250-300 triệu đồng/năm.

Những kết quả đạt được trong năm 2023 của các cấp hội CCB trong tỉnh đã tạo động lực để cán bộ, hội viên CCB tiếp tục đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 - năm có nhiều sự kiện quan trọng của hội CCB và đất nước.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều