Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thông báo về việc cho thuê mặt bằng ngắn hạn

10:52, 08/05/2024

1. Thông tin thửa đất

- Vị trí: thửa đất số 18, thửa đất số 19 tờ bản đồ số 33 phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa

- Diện tích cho thuê: 21.439,3 m2

- Đơn giá: 70.000 đồng/m2/năm

- Điều kiện sử dụng: thương mại, dịch vụ

- Thời gian thuê: 01 năm

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xin thuê

- Thời gian: đến hết ngày 17-5-2024

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đât tỉnh Đồng Nai; địa chỉ: số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thông tin về việc cho thuê mặt bằng ngắn hạn được đăng công khai trên Trang web https://ttptquydat.stnmt.dongnai.gov.vn/ hoặc liên hệ số điện thoại 0251.3840.749.

Tin xem nhiều