Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin buồn: Cụ ông Nguyễn Hữu Tuấn từ trần

13:27, 30/04/2024

TIN BUỒN

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ ông: Nguyễn Hữu Tuấn

Sinh ngày: 26-1-1952.

Đã từ trần lúc 7 giờ 37 ngày 29-4-2024 (nhằm ngày 21 tháng 3 năm Giáp Thìn).

Hưởng thượng thọ: 73 tuổi.

Lễ nhập quan: Lúc 14 giờ ngày 29-4-2024 (nhằm ngày 21 tháng 3 năm Giáp Thìn).

Lễ động quan: Lúc 14 giờ ngày 3-5-2024 (nhằm ngày 25 tháng 3 năm Giáp Thìn).

Sau đó, linh cữu được di quan đến Đài hỏa táng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tang gia đồng kính báo!

Tin xem nhiều