Báo Đồng Nai điện tử
En

[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-5-2024

Hải Hà
23:00, 19/05/2024
Đồ họa thể hiện kết quả huy động tiền gửi của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tính đến
cuối tháng 4-2024 theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai.
(Thông tin - Đồ họa: Hải Hà)
Đồ họa thể hiện kết quả huy động tiền gửi của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tính đến cuối tháng 4-2024 theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai. (Thông tin - Đồ họa: Hải Hà)

 

Tin xem nhiều