Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 15-5-2024

08:00, 15/05/2024

Hôm nay 15-5, Đồng Nai diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng: Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo xây dựng đề án liên quan lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Họp Tổ Công tác đấu giá quyền sử dụng đất - phiên đầu tiên; Lãnh đạo tỉnh nghe Sở Tài nguyên và môi trường báo cáo góp ý nghị định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

Báo Đồng Nai online

 
Tin xem nhiều