Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai đã giảm 114 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015

07:02, 07/02/2023

Chiều 7-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 7-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện: Đắc Nhân - Ngọc Thành

Tin xem nhiều