Báo Đồng Nai điện tử
En

3 anh em sinh ba cùng tình nguyện nhập ngũ

05:02, 07/02/2023

Sinh ba đã là điều đặc biệt, cùng nhập ngũ 1 ngày và về cùng 1 đơn vị là điều hiếm có. Đó là trường hợp tình nguyện lên đường nhập ngũ năm nay của 3 anh em Nguyễn Trương Minh Thông, Nguyễn Trương Minh Phát và Nguyễn Trương Minh Thiện (ấp 3, xã Tam An, H.Long Thành).

Sinh ba đã là điều đặc biệt, cùng nhập ngũ 1 ngày và về cùng 1 đơn vị là điều hiếm có. Đó là trường hợp tình nguyện lên đường nhập ngũ năm nay của 3 anh em Nguyễn Trương Minh Thông, Nguyễn Trương Minh Phát và Nguyễn Trương Minh Thiện (ấp 3, xã Tam An, H.Long Thành).

Thực hiện: Văn Chính - Phùng Viện - Trần Nguyên

Tin xem nhiều