Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ nâng cấp, xây dựng mới nhiều trạm y tế cơ sở

05:09, 23/09/2020

Hơn một nửa trong số 170 trạm y tế cơ sở toàn tỉnh cần sửa sang, xây mới do đã và đang xuống cấp. Theo kế hoạch 5 năm tới, từ nguồn vốn công trung hạn, ngành Y tế sẽ sửa chữa nâng cấp và xây mới 99 trạm y tế theo mô hình trạm y tế điểm của Bộ Y tế, trong đó ưu tiên các xã vùng sâu, đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Hơn một nửa trong số 170 trạm y tế cơ sở toàn tỉnh cần sửa sang, xây mới do đã và đang xuống cấp. Theo kế hoạch 5 năm tới, từ nguồn vốn công trung hạn, ngành Y tế sẽ sửa chữa nâng cấp và xây mới 99 trạm y tế theo mô hình trạm y tế điểm của Bộ Y tế, trong đó ưu tiên các xã vùng sâu, đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện: Bích Nhàn - Ngọc Thành

Nguồn: BĐN

Tin xem nhiều