Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2020

03:09, 22/09/2020

Sáng 22-9, tại Trường đại học Đồng Nai, Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh đã tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2020. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 22-9, tại Trường đại học Đồng Nai, Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh đã tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2020. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện: MyNy - Khánh Lộc

Nguồn:BĐN
Tin xem nhiều