Báo Đồng Nai điện tử
En

Gian nan tìm việc hậu COVID

03:09, 24/09/2020

Dịch bệnh COVID-19 đã tạm ổn trên cả nước và mọi hoạt động đang dần trở lại bình thường, trong đó có nhiều nhà máy, xí nghiệp. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch còn lâu dài, nhất là với nền kinh tế mở như Việt Nam. Theo dự báo của các Bộ, ngành Trung ương, đời sống của đông đảo người lao động sẽ còn gặp khó khăn do thiếu việc làm.

 

Dịch bệnh COVID-19 đã tạm ổn trên cả nước và mọi hoạt động đang dần trở lại bình thường, trong đó có nhiều nhà máy, xí nghiệp. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch còn lâu dài, nhất là với nền kinh tế mở như Việt Nam. Theo dự báo của các Bộ, ngành Trung ương, đời sống của đông đảo người lao động sẽ còn gặp khó khăn do thiếu việc làm.

Thực hiện: Bích Nhàn – Thành Nhân

Nguồn: BĐN
Tin xem nhiều