En

Xã Xuân Định đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu

07:10, 20/10/2021

(ĐN) - Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới H.Xuân Lộc vừa thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Xuân Định.

(ĐN) - Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới H.Xuân Lộc vừa thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Xuân Định.

Theo đánh giá, địa phương đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí (53/53 chỉ tiêu) về nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân cải thiện hơn; 100% tuyến đường huyện qua xã, đường xã, đường ấp được bê tông, nhựa hóa. Huyện yêu cầu xã tiếp tục chỉnh trang đường sá, làm sạch môi trường và nâng cấp công năng nhà văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Huyện sẽ mời Ban Chỉ đạo của tỉnh thẩm tra, chấm điểm. Nếu được công nhận, Xuân Định là xã thứ 2 của huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lê An

Tin xem nhiều