Báo Đồng Nai điện tử
En

Vận động nông dân tham gia sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP

10:03, 18/03/2020

(ĐN) - Theo ông Phạm Minh Phước, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu, huyện đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các HTX, tổ hợp tác sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP có bao tiêu sản phẩm, để tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

(ĐN) - Theo ông Phạm Minh Phước, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu, huyện đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các HTX, tổ hợp tác sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP có bao tiêu sản phẩm, để tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời, duy trì chứng nhận GAP đối với những sản phẩm nông nghiệp đã được chứng nhận trên địa bàn huyện trên lĩnh vực trồng trọt cũng như chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.

Trong năm 2019, Phòng NN-PTNT đã tổ chức phân tích mẫu đất, nước cho 4 HTX đăng ký thực hiện VietGAP (HTX dịch vụ, nông nghiệp Tân Triều; HTX nông nghiệp, thương mại và dịch vụ Bình Minh; HTX nông nghiệp, dịch vụ Bình Lợi; HTX nông nghiệp, dịch vụ, thương mại và du lịch xoài Phú Lý). Hiện các cơ quan chức năng của huyện đang tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho 4 HTX nêu trên.

Minh Quân

Tin xem nhiều