En

Đến giữa năm 2024, Vĩnh Cửu phấn đấu có 80% hộ dân sử dụng nước máy

Thủy Mộc
23:01, 20/11/2023

Chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu Nguyễn Quang Phương cho biết, H.Vĩnh Cửu đang tích cực thúc đẩy phát triển hệ thống cấp nước tập trung trong các khu dân cư để phấn đấu đến giữa năm 2024 toàn huyện có 80% người dân sử dụng nước sạch.

Hiện nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch tập trung trên địa bàn huyện đạt khoảng 50%. Tổng chiều dài tuyến ống cấp nước trên địa bàn huyện khoảng 160km tuyến đường ống, do Công ty CP Cấp nước Đồng Nai thực hiện quản lý và khoảng 52km tuyến ống cấp nước do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp quản lý, cung cấp nước cho các xã: Mã Đà, Hiếu Liêm và Trị An. 

Huyện đang tiếp tục rà soát, thực hiện hoàn thành bản đồ vùng cấp nước hiện trạng của huyện; đồng thời, theo dõi, quản lý khối lượng nhu cầu đầu tư mở rộng tuyến ống cấp nước trên địa bàn huyện.

Thủy Mộc

Tin xem nhiều