Báo Đồng Nai điện tử
En

Rà soát thực trạng xây dựng nông thôn mới theo các bộ tiêu chí xã nông thôn mới đến năm 2025

N.L
22:01, 20/11/2023

Đến nay, H.Vĩnh Cửu đã có 9/11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, chiếm tỷ lệ gần 82%. Có 2 xã đang tiếp tục rà soát kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao.

Trên địa bàn huyện có 2 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu (Bình Lợi và Tân Bình), đang chờ công nhận thêm xã Phú Lý sau khi đã đáp ứng các tiêu chí mới của UBND tỉnh đề ra. Đối với những xã đang xem xét sẽ tiếp tục phấn đấu, rà soát kết quả thực hiện xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí của UBND tỉnh.

Tháng 6-2023, UBND H.Vĩnh Cửu ban hành Quyết định công nhận khu dân cư kiểu mẫu đối với 7 khu dân cư trên địa bàn huyện năm 2022. Huyện đang tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá các khu dân cư thực hiện phấn đấu đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu năm 2023 tại các xã: Phú Lý, Tân An, Bình Hòa, Thạnh Phú, Hiếu Liêm, Vĩnh Tân..        

N.L

Tin xem nhiều