Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

07:01, 02/01/2023

Cử tri xã Bình An (H.Long Thành) phản ánh: Tuyến đường 769 đoạn qua cầu Cái Hảo (ranh giới xã Bình An và xã Lộ 25, H.Thống Nhất) bị xuống cấp, đoạn cầu hẹp và nhiều khúc cua nguy hiểm. Cử tri kiến nghị tỉnh có kế hoạch mở rộng và nâng cấp cầu để hạn chế tai nạn giao thông, đồng thời kiến nghị lắp đặt các biển báo cấm dừng, đậu đối với các xe có tải trọng lớn xung quanh khu vực trường học trên tuyến đường 769 này.

Cử tri xã Bình An (H.Long Thành) phản ánh: Tuyến đường 769 đoạn qua cầu Cái Hảo (ranh giới xã Bình An và xã Lộ 25, H.Thống Nhất) bị xuống cấp, đoạn cầu hẹp và nhiều khúc cua nguy hiểm. Cử tri kiến nghị tỉnh có kế hoạch mở rộng và nâng cấp cầu để hạn chế tai nạn giao thông, đồng thời kiến nghị lắp đặt các biển báo cấm dừng, đậu đối với các xe có tải trọng lớn xung quanh khu vực trường học trên tuyến đường 769 này.

* Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GT-VT rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

- Về kiến nghị mở rộng và nâng cấp cầu Cái Hảo trên tuyến đường ĐT.769: Cầu Cái Hảo trên tuyến đường tỉnh 769 đã được kiểm định thử tải trong năm 2020, đảm bảo khai thác an toàn với đoàn xe tải trọng 30T. Về đầu tư nâng cấp cầu Cái Hảo, qua rà soát, cầu Cái Hảo nằm trong dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 769, H.Thống Nhất và Long Thành được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý IV-2022. Trong quá trình thực hiện dự án sẽ được nghiên cứu đầu tư cầu Cái Hảo mới hoặc nâng cấp theo đúng quy định.

- Về kiến nghị lắp đặt các biển báo cấm dừng, đậu đối với các xe có tải trọng lớn xung quanh khu vực trường học trên tuyến đường 769 này, Sở GT-VT ghi nhận kiến nghị của cử tri, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hiện trạng để rà soát xử lý theo đúng quy định và báo cáo kết quả đến cử tri được biết.

 

Tin xem nhiều