Báo Đồng Nai điện tử
En

Khẩn trương hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng

03:12, 02/12/2022

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết số 10/2022 ngày 8-7-2022 của HĐND tỉnh.

 

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết số 10/2022 ngày 8-7-2022 của HĐND tỉnh.

Việc bao phủ BHYT toàn dân nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương, giúp người dân có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt
Việc bao phủ BHYT toàn dân nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương, giúp người dân có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TBXH, Sở GD-ĐT, Ban Dân tộc tỉnh, BHXH tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, nhanh chóng lập danh sách cho các nhóm đối tượng được hỗ trợ BHYT theo Nghị quyết 10 do ngành, địa phương quản lý. Sau đó gửi cơ quan BHXH để cấp phát thẻ BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân theo quy định. Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách hỗ trợ cho người dân tại địa phương để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị quyết số 10/2022 của HĐND tỉnh, từ ngày 1-8-2022, hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho các đối tượng: người dân tộc thiểu số có nơi thường trú/tạm trú tại các xã khu vực I tỉnh Đồng Nai theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Chính phủ; người từ đủ 70 tuổi đến 79 tuổi có nơi thường trú/tạm trú tại các xã khu vực I tỉnh Đồng Nai theo quy định của Chính phủ; người lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 3 tháng chưa tham gia lại BHYT cho đến khi tìm được việc làm mới và tham gia BHXH bắt buộc hoặc hưởng trợ cấp BHXH một lần; người thuộc hộ gia đình thoát nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh trong thời gian 2 năm từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo.

Đối với người thuộc hộ gia đình có quyết định công nhận thoát nghèo sau ngày 1-1-2024 được hỗ trợ đóng BHYT đến hết ngày 31-12-2025.

Các đối tượng là học sinh, sinh viên khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và học sinh tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật được hỗ trợ 70% mức đóng BHYT.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh được hỗ trợ 30% mức đóng BHYT.

Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục có trụ sở đặt tại các xã khu vực I tỉnh Đồng Nai; người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống theo quy định chuẩn hộ có mức sống trung bình của tỉnh được hỗ trợ 20% mức đóng BHYT.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều