Nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021

Cập nhật lúc 17:50, Thứ Tư, 27/10/2021 (GMT+7)

(ĐN) – Chiều 27-10, Ban chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới tỉnh đã họp để đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc

Theo mục tiêu đề ra trong năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 12 khu dân cư kiểu mẫu. Kết quả đến nay, có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, có 2 xã nông thôn mới nâng cao đang trình tỉnh thẩm định; 4 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí đang lập hồ sơ thẩm định; 12 xã đã đạt từ 15-19 tiêu chí. Trong 6 xã do các địa phương đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021, hiện có 1 xã đang trình tỉnh thẩm định, 5 xã đạt từ 15-19/20 chỉ tiêu chung, dự kiến sẽ trình thẩm định vào cuối năm.

Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, diện mạo cảnh quan môi trường... Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc thi công dự án bị chậm so với lộ trình đề ra. Ngoài ra, còn có nguyên nhân đến nay, Trung ương chưa chính thức ban hành các Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 nhưng theo dự thảo thì một số tiêu chí, chỉ tiêu đòi hỏi ở mức rất cao như: tiêu chí về thu nhập, tiêu chí về trường học, tiêu chí về nước sạch nông thôn, tiêu chí về môi trường..., gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đánh giá, đến thời điểm này, đầu tư cơ sở vật chất trong xây dựng nông thôn mới đã phục vụ rất hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dịch Covid-19 đã gây nhiều khó khăn trong xây dựng, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, các thành viên Ban chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới tỉnh, nhất là các sở, ngành liên quan đến tiêu chí về giáo dục, giao thông, thiết chế văn hóa, cấp nước nông thôn, môi trường... phải đôn đốc trong công tác triển khai để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, cần tập trung, tăng cường hơn cho công tác tuyên truyền về nông thôn mới, nhất là mô hình sản xuất giỏi, khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư an ninh trật tự, biểu dương các cá nhân, tập thể đóng góp nhiều trong xây dựng nông thôn mới...

Bình Nguyên


.
.
;
.
.