Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo điều kiện cho người vận chuyển hàng hóa trong khu vực cách ly y tế

02:07, 28/07/2021

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành và địa phương trong tỉnh về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa trong khu vực cách ly y tế.

 

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành và địa phương trong tỉnh về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa trong khu vực cách ly y tế.

Lực lượng chức năng kiểm tra y tế đối với lái xe vận chuyển hàng hóa tại chốt kiểm soát cầu Đồng Nai. (Ảnh minh họa: Thanh Hải)
Lực lượng chức năng kiểm tra y tế đối với lái xe vận chuyển hàng hóa tại chốt kiểm soát cầu Đồng Nai. (Ảnh minh họa: Thanh Hải)

Theo đó, để tránh tình trạng gây đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người tiêu dùng, gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly xã hội, sau khi xem xét đề xuất của Sở Công thương, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố trong tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Công thương, Y tế, GT-VT, Công an tỉnh, cùng các sở, ngành liên quan trên cơ sở đảm bảo tuân thủ những quy định về phòng, chống dịch Covid-19 nghiên cứu thực hiện.

Xem xét, tạo điều kiện cho nhân viên/xe giao hàng của các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu theo Công văn số 8699/UBND-KTNS ngày 23-7-2021 của UBND tỉnh về việc một số giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 được phép ra, vào các khu vực cách ly y tế trên địa bàn để vận chuyển phân phối mặt hàng thiết yếu đến các tổ chức, cá nhân trong khu vực cách ly y tế.

Xem xét, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trong khu vực cách ly y tế được vận chuyển nguyên, vật liệu sản xuất, hàng hóa ra vào khu vực cách ly y tế nhằm đảm bảo quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem xét, tạo điều kiện cho nhân viên/xe giao hàng của các doanh nghiệp được phép ra, vào các khu vực cách ly y tế trên địa bàn để nhận hàng và đưa hàng vào các kho của doanh nghiệp trong khu vực cách ly y tế.

UBND tỉnh cũng giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong tỉnh làm việc với giám đốc các doanh nghiệp, kinh doanh siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích và chuỗi cửa hàng Pork Shop trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn việc thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan để các đơn vị được tiếp tục hoạt động cung cấp hàng hóa thiết yếu trên cơ sở đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Hải Quân

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích