Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần hơn 2,7 ngàn tỷ đồng đầu tư nước sạch nông thôn

08:04, 09/04/2021

(ĐN)- Phó giám đốc Sở NN-PTNT Trần Đình Minh cho biết, để thực hiện mục tiêu 85% dân số được sử dụng nước sạch theo QC01 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, Bộ Y tế) vào năm 2025, Đồng Nai cần hơn 2,7 ngàn tỷ đồng đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình nước sạch nông thôn.

(ĐN)- Phó giám đốc Sở NN-PTNT Trần Đình Minh cho biết, để thực hiện mục tiêu 85% dân số được sử dụng nước sạch theo QC01 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, Bộ Y tế) vào năm 2025, Đồng Nai cần hơn 2,7 ngàn tỷ đồng đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình nước sạch nông thôn.

Cụ thể, Sở NN-PTNT đề xuất đầu tư mới 44 công trình nước sạch nông thôn với tổng kinh phí hơn 1,8 ngàn tỷ đồng, trong đó ngân sách khoảng 1 ngàn tỷ đồng còn lại xã hội hóa; đấu nối, mở rộng đường ống cấp nước từ các công trình hiện hữu khoảng 739 tỷ đồng; đầu tư nâng cấp thiết bị tại công trình cấp nước tập trung hiện hữu khoảng 76 tỷ đồng; hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước hộ gia đình cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và vận động nhân dân lắp đặt với tổng kinh phí khoảng 147 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2021, tổng nhu cầu vốn để xây mới, nâng cấp các công trình cấp nước sạch nông thôn là 392 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách khoảng 177 tỷ đồng.

Ban Mai

Tin xem nhiều