Báo Đồng Nai điện tử
En

Tân Phú còn nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

05:04, 09/04/2021

(ĐN) – Ngày 9-4, đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Tân Phú về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, mục tiêu hướng đến năm 2025 về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

(ĐN) – Ngày 9-4, đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND H. Tân Phú về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, mục tiêu hướng đến năm 2025 về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tân Phú quan tâm xây dựng các vùng sản xuất VietGAP. Ảnh: Thu hoạch tôm càng xanh tại vùng nuôi tôm VietGAP xã Trà Cổ, H.Tân Phú. Ảnh: L.Quyên
Tân Phú quan tâm xây dựng các vùng sản xuất VietGAP. Trong ảnh: Thu hoạch tôm càng xanh tại vùng nuôi tôm VietGAP xã Trà Cổ, H.Tân Phú. Ảnh: L.Quyên

Tân Phú là huyện có xuất phát điểm thấp hơn so với các địa phương khác trong xây dựng nông thôn mới. Trong xây dựng nông thôn mới, do đặc điểm đất rộng, dân thưa, địa phương gặp nhiều khó khăn trong đầu tư hạ tầng nông thôn, nhất là đường giao thông, về vấn đề môi trường và an ninh trật tự...

 Toàn huyện hiện chỉ có 1/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, 1 xã (xã Phú Lâm) đã đạt 19/19 tiêu chí; 3 xã đạt từ 14-18 tiêu chí, 11 xã đạt từ 10-13 tiêu chí…Trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay, địa phương đã chuyển đổi 433,5 ha chủ yếu từ đất lúa, cây hàng năm kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm và mô hình kết hợp trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Trong xây dựng nông thôn mới, địa phương đã chú trọng đầu tư thủy lợi phục vụ sản xuất, đầu tư cho tiêu chí nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất…

Mục tiêu giai đoạn 2021-2025, Tân Phú phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 4,5%/năm; giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1 ha đất sản xuất đến năm 2025 đạt 220 triệu đồng/năm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu Ban chỉ đạo nông thôn mới H.Tân Phú cần rà soát lại, tiếp tục củng cố Ban chỉ đạo cấp huyện và cơ sở. Các sở, ngành liên quan cần tích cực hỗ trợ địa phương để thực hiện được mục tiêu năm 2021 về xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao. Địa phương cần rà soát lại các công trình nước sạch nông thôn, tuyên truyền vận động người dân tham gia đấu nối sử dụng nước sạch. Sở GD-ĐT và Sở Nội vụ rà roát, đề xuất, hướng dẫn về vấn đề thiếu giáo viên của H.Tân Phú.  Sở GT-VT xem xét, đề xuất thực hiện các công trình giao thông nông thôn. 

Thanh Thủy

Tin xem nhiều