Báo Đồng Nai điện tử
En

EVN sẽ trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025

08:04, 09/04/2021

(ĐN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 538/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(ĐN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 538/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2025, EVN hoàn thành chuyển đổi thành doanh nghiệp số.

Về cung cấp điện, EVN chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo điện cho nền kinh tế và đời sống nhân dân theo quy hoạch phát triển điện quốc gia từng giai đoạn; xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, đồng bộ với nguồn điện và cung cấp cho các phụ tải, có khả năng kết nối khu vực.

Về phát triển hệ thống, đến năm 2045, đầu tư phát triển hệ thống điện đảm bảo đồng bộ, hợp lý từ sản xuất - truyền tải - phân phối kinh doanh điện năng, có khả năng tích hợp quy mô lớn nguồn năng lượng tái tạo. Vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, tin cậy, hợp lý; đảm bảo chi phí sản xuất, chi phí mua điện hợp lý, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường điện.

Lê An

Tin xem nhiều