Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội ngũ nữ trí thức Đồng Nai đồng hành cùng quá trình phát triển của địa phương

07:04, 09/04/2021

(ĐN) - Đây là tên hội thảo do Trường Chính trị tỉnh, Hội Nữ trí thức tỉnh và Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức vào chiều 9-4 nhằm phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò đội ngũ trí thức tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay.

(ĐN) - Đây là tên hội thảo do Trường Chính trị tỉnh, Hội Nữ trí thức tỉnh và Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức vào chiều 9-4 nhằm phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò đội ngũ trí thức tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay.

TS.Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh đại diện nhóm nghiên cứu phát biểu tại hội thảo
TS.Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh đại diện nhóm nghiên cứu phát biểu tại hội thảo

Thay mặt nhóm nghiên cứu phát biểu đề dẫn hội thảo,TS.Vũ Thị Nghĩa, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh khẳng định nữ trí thức Đồng Nai là một bộ phận quan trọng của đội ngũ trí thức Đồng Nai và là bộ phận tinh hoa của phụ nữ trong tỉnh. Những năm qua, đội ngũ trí thức Đồng Nai không ngừng vươn lên khẳng định vị thế và vai trò của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy đội ngũ nữ trí thức chưa thực sự phát huy hết tiềm năng, vai trò; chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của địa phương. Việc thu hút, tập hợp nữ trí thức tham gia Hội nữ trí thức các cấp còn nhiều khó khăn...

Trước yêu cầu phát triển của địa phương, nhất là khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ đòi hỏi nữ trí thức luôn trang bị cho mình những tri thức mới, những kỹ năng cần thiết để vượt qua khó khăn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Đây cũng là lý do mà nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò đội ngũ trí thức tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay để tiến hành nghiên cứu. 

Để phục vụ cho việc triển khai các yêu cầu của đề tài, nhóm nghiên cứu tiến hành tổ chức 3 cuộc hội thảo khoa học. Trong đó có hội thảo Đội ngũ nữ trí thức Đồng Nai đồng hành cùng quá trình phát triển của địa phương.

Hội thảo đã nhận được 11 bài tham luận của cán bộ, giảng viên Trường chính trị tỉnh, các nhà khoa học trong tỉnh tập trung làm rõ quá trình hình thành và phát triển của đội ngũ nữ trí thức Đồng Nai; vai trò, vị trí, đặc điểm của nữ trí thức trong các lĩnh vực; thế mạnh và hạn chế của nữ trí thức; cơ hội, thách thức và lối đi cho đội ngũ trí thức trong giai đoạn hiện nay...

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều