Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

08:12, 19/12/2019

(ĐN) - Ngày 19-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

 

(ĐN) - Ngày 19-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai
Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Tại điểm cầu Đồng Nai có sự tham dự của các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, để có một cách nhìn toàn diện, sâu sắc về những tồn tại, hạn chế, đúc rút các bài học kinh nghiệm của cả chặng đường 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; xác định chính xác, đầy đủ định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này trong giai đoạn mới, việc tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 là hết sức cần thiết.

Trên cơ sở đó, Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tìm các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; xác định rõ những yêu cầu và thách thức mới đặt ra để đề xuất định hướng, nhiệm vụ nhằm tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL trong thời gian tới; bảo đảm công tác này ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức pháp luật của người dân, góp phần ổn định, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL đã được nâng lên. Hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã được tăng cường, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Tuy nhiên, cũng theo Bộ Tư pháp qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: công tác PBGDPL chưa được sự quan tâm đúng mức ở một số cơ quan, tổ chức; chưa xác định công tác này là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị; việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết… để đúc rút kinh nghiệm, tìm giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL chưa được chú trọng đúng mức...

Tin, ảnh: Đoàn Phú

Tin xem nhiều