Báo Đồng Nai điện tử
En

Học tập Bác trở thành nếp sống, cách nghĩ, cách làm của mỗi người

Hồ Thảo - Ngọc Thành
16:41, 17/05/2024

Sáng 17-5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện: Hồ Thảo - Ngọc Thành

Tin xem nhiều