En

Giải quyết các vấn đề về môi trường

09:12, 18/12/2019

(ĐN) - Trong năm 2019, huyện Định Quán tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường như: triển khai phân loại rác tại nguồn giai đoạn 2 trên một số địa bàn của huyện, cấp phát thùng rác công cộng và túi rác để các hộ dân thực hiện phân loại rác.

(ĐN) - Trong năm 2019, huyện Định Quán tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường như: triển khai phân loại rác tại nguồn giai đoạn 2 trên một số địa bàn của huyện, cấp phát thùng rác công cộng và túi rác để các hộ dân thực hiện phân loại rác.

Ngoài ra, đơn vị chức năng của huyện tập trung xây dựng phương án giá thu gom, vận chuyển và xử lý bao, gói thuốc bảo vệ thực vật để trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đồng thời, tổ chức duyệt phương án giá thu gom, vận chuyển, hoàn tất đấu thầu công tác vận chuyển, xử lý bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi.

Ngoài ra, một số lĩnh vực liên quan đến môi trường khác như: xác minh tình hình phát sinh mùi hôi từ hoạt động của Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam theo ý kiến phản ảnh của các hộ dân tại ấp 4, xã La Ngà; hướng dẫn tiêu hủy gia súc, gia cầm bệnh và xử lý môi trường tại khu vực có dịch; tiếp tục thực hiện việc thu gom rác thải y tế tại 14/14 trạm y tế xã đã tham gia hợp đồng dịch vụ thu gom rác thải y tế.

Vy Vy

Tin xem nhiều