Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 26-5: Kiến nghị có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm quốc gia; Khẩn trương triển khai gói tín dụng 120 ngàn tỷ đồng cho nhà ở xã hội...

Tin nhanh audio 26-5: Kiến nghị có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm quốc gia; Khẩn trương triển khai gói tín dụng 120 ngàn tỷ đồng cho nhà ở xã hội...

Kiến nghị có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm quốc gia; Khẩn trương triển khai gói tín dụng 120 ngàn tỷ đồng cho nhà ở xã hội; Rà soát xem có hay không tình trạng chăn dắt trẻ em xin ăn…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x