Báo Đồng Nai điện tử
En

Chung tay nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

02:11, 09/11/2022

Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Đồng Nai chính là sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong việc tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012 và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Đồng Nai chính là sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong việc tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật. 10 năm qua, với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, công tác tuyên truyền, PBGDPL tại Đồng Nai đã được thực hiện nghiêm túc.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến có trọng tâm, trọng điểm; hình thức và biện pháp PBGDPL được lựa chọn phù hợp với địa bàn và đối tượng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền đã được chú trọng và dần khẳng định hiệu quả.

Từ đó đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật, đưa công tác PBGDPL đi vào ổn định, thiết thực, có chiều sâu, hiệu quả, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm túc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Theo nhận định của Sở Tư pháp, thông qua các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL; hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã giúp cho Đồng Nai thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội được bảo đảm; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, an toàn, thuận lợi. Qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; hạn chế vi phạm, tội phạm phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển.

Để Luật PBGDPL năm 2012 và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đi vào chiều sâu, tiếp tục là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả Luật PBGDPL năm 2012, Ngày Pháp luật Việt Nam.

Theo đó, tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong tuyên truyền, PBGDPL; chú trọng các hoạt động hướng về cơ sở, hướng đến các đối tượng đặc thù (người dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; người lao động trong các doanh nghiệp; người khuyết tật; người bị phạt tù được hưởng án treo…). Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền để người dân tiếp cận với các kiến thức, quy định pháp luật mới nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều