Báo Đồng Nai điện tử
En

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

02:11, 07/11/2022

Trong những ngày này, nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) đang diễn ra khắp nơi trong tỉnh từ các đô thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong những ngày này, nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) đang diễn ra khắp nơi trong tỉnh từ các đô thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó cho thấy, việc phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh đã tạo sức lan tỏa rộng lớn về tinh thần thượng tôn pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo người dân.

Theo Sở Tư pháp, những năm qua, tại Đồng Nai, các hoạt động hưởng Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành một trong những hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của các cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể như: tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội đã góp phần kéo giảm tình hình tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan tố tụng của tỉnh (công an, viện kiểm sát, TAND tỉnh), các vi phạm pháp luật từ các nguyên nhân xã hội xảy ra vẫn còn nhiều. Các vụ án tranh chấp dân sự (chủ yếu liên quan đến đất đai) có xu hướng gia tăng. Tội phạm có xu hướng trẻ hóa. Những vi phạm trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, môi trường còn diễn biến phức tạp…

Chính vì vậy, thời gian tới, công tác tuyên truyền, PBGDPL vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật để xây dựng thói quen sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tránh những hành vi vi phạm pháp luật.

Muốn vậy, trong thời gian tới, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cũng như công tác tuyên truyền và PBGDPL phải thường xuyên đổi mới cả hình thức lẫn nội dung cho phù hợp với từng khu vực, đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL; tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL; chú trọng định hướng tuyên truyền, PBGDPL đối với các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm...

Có như vậy, hoạt động hưởng Ngày Pháp luật Việt Nam mới tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao  ý thức chấp hành pháp pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; giúp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn ổn định, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều