Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao

07:05, 26/05/2023

Thời gian qua, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, H.Nhơn Trạch đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động thực hiện nghị quyết và thực hiện các lĩnh vực đột phá.

Thời gian qua, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, H.Nhơn Trạch đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động thực hiện nghị quyết và thực hiện các lĩnh vực đột phá.

Công nhân Công ty TNHH Dệt may Eclat Việt Nam (H.Nhơn Trạch) trong giờ  làm việc
Công nhân Công ty TNHH Dệt may Eclat Việt Nam (H.Nhơn Trạch) trong giờ làm việc. Ảnh: H.THẢO

Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thành lập 4 ban chỉ đạo các chương trình trọng tâm của huyện, thường xuyên kiểm tra định kỳ 6 tháng, năm; đồng thời, thường xuyên tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện.

Chủ động, quyết tâm cao

Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 có 32 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác dân vận và xây dựng Đảng. Qua 2,5 năm thực hiện, đến nay có 29 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt (5 chỉ tiêu đạt theo lũy kế phần trăm), 3 chỉ tiêu chưa đạt.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy NGUYỄN HỒNG LĨNH nhấn mạnh, phát triển đô thị Nhơn Trạch trong tương lai phải đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. Đảng bộ huyện phải chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao trong thực hiện. Các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch đề ra phải cụ thể, đúng đắn, tránh chung chung thì mới có những bước đi phù hợp, vững chắc…

Trong đó có thể thấy, cơ cấu kinh tế của huyện đang chuyển dịch theo đúng định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, nhất là các công trình trọng điểm, các tuyến giao thông chính, hạ tầng đô thị và nông thôn. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Tổng thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán tỉnh giao, vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Bên cạnh đó, địa phương rất nỗ lực phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh trong thực hiện công tác kêu gọi đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp. Lãnh đạo huyện cho hay, nửa nhiệm kỳ qua, huyện đã thu hút 18 dự án đầu tư mới với số vốn đầu tư 233,421 triệu USD. Diện tích cho thuê đất trong các khu công nghiệp đạt khoảng 91%, tăng 8% so với đầu nhiệm kỳ.

Đặc biệt là huyện thường xuyên rà soát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh để kịp thời hỗ trợ cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đáng ghi nhận là việc chủ động kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 21 dự án chậm triển khai. Đến nay, tỉnh đã thu hồi 12 dự án và đang chỉ đạo các sở, ngành xem xét xử lý 9 dự án còn lại. Huyện đang phối hợp với Sở Xây dựng lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung về xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và đang lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch của huyện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đẩy mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ được huyện đặc biệt chú trọng, quan tâm. Trưởng phòng Văn hóa - thông tin H.Nhơn Trạch Bùi Minh Tuấn cho biết, huyện đã, đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU về chuyển đổi số trên địa bàn H.Nhơn Trạch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Huyện đã triển khai rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số để có giải pháp đầu tư, nâng cấp đáp ứng cho công tác chuyển đổi số, phát triển điện tử, chính quyền số từ cấp huyện đến cấp xã. Hiện đã lên danh mục dự án đầu tư hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Quyết tâm khắc phục hạn chế, khó khăn

Tại buổi làm việc của tập thể Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 mới đây, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho hay, qua đối chiếu với bộ tiêu chí mới huyện nông thôn mới nâng cao tại Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện mới đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao và 11/11 xã chỉ đạt từ 9-11/19 tiêu chí. Điều này cho thấy, việc hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối nhiệm kỳ theo chỉ tiêu nghị quyết là rất khó khăn.

Mặt khác, Nhơn Trạch là địa bàn tập trung 120 ngàn lao động. Thời gian qua, một số doanh nghiệp cắt giảm lao động, giảm giờ làm khiến thu nhập, đời sống của người lao động bị ảnh hưởng. Từ đó, đặt ra cho huyện nỗ lực và đòi hỏi lớn trong chính sách an sinh xã hội và việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...

Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ nhấn mạnh, với nỗ lực và quyết tâm chính trị cao, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục nỗ lực chủ động, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư để tập trung thực hiện các công trình, dự án nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị để đưa Nhơn Trạch trở thành đô thị loại III vào năm 2025.

Huyện sẽ tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chủ động thu hồi đất, đầu tư cơ sở hạ tầng các khu tái định cư để kịp thời bố trí tái định cư và giải quyết việc làm cho các hộ dân có đất bị thu hồi trên địa bàn...

Trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, huyện sẽ nêu cao tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết liệt; thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời sơ, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều